Monitoring - aanbevelingen naar het beheer

Opstalvallei 1A
Momenteel is de oostzijde van het gebied te droog voor een optimale rietontwikkeling. Het gebied wordt nog sterk gedraineerd, vooral door de Zoutebeek. Een bijkomende afgraving of een opstuwing van het water, waar ook bij de bufferstudie werd vanuit gegaan, is nodig. Daarvoor zou echter de waterkwaliteit van de Zoutebeek moeten worden verbeterd. Deze aanpassing wordt voorzien op het ogenblik dat ook de andere gebieden van Opstalvallei zullen worden ingericht. Zolang deze vernatting niet kan worden gerealiseerd, zal de verruiging van de graslanden onder controle moeten worden gehouden door maaibeheer. De bestrijding van wilgenopslag moet geïntensifieerd worden aangezien de wilgenopslag niet gebiedsdekkend wordt teruggedrongen.

Meeuwenbroedplaats
De ringgracht is momenteel op verschillende plaatsen onderbroken, waardoor er geen echte eilanden zijn. Een vossenraster werd inmiddels geplaatst. Het effect hiervan zal in de toekomst moeten worden opgevolgd. Een afscherming tegen grondpredatoren zou ook in andere toekomstige ontwerpen, zoals Opstalvallei B en C, overwogen moeten worden. De winterpeilen zouden opnieuw hoger moeten liggen.

Verlegde Schijns
Verlegde Schijns is een belangrijke toegangspoort voor vleermuizen naar het Rangeerstation. Connectiviteit via open water naar het noorden via de afwateringsgracht en de Antitankgracht en naar het zuiden naar de Ekerse Putten moeten bewaard blijven.