Monitoring - habitatontwikkeling

In Opstalvallei 1A moet het doelhabitat Riet nog verder ontwikkelen. Een herkartering van Riet in 2013 gaf aan dat een toename is van Riet met 2,5ha ten opzichte van 2010. De aanwezige rietkragen verdichten ook verder. De hydrologische omstandigheden rond de oostelijke plas zijn echter niet optimaal voor rietontwikkeling. Het gebied wordt er nog sterk gedraineerd door de Zoutebeek. De omliggende gronden zijn momenteel verruigde graslanden. Er is ook een sterke verwilging. Bij de westelijke plas zijn de hydrologische omstandigheden beter. Verruiging en verwilging worden momenteel beheersmatig bestreden. De bestrijding van wilgen is lokaal succesvol, maar niet gebiedsdekkend. Ze zou daarom moeten worden geïntensifieerd.
De ruiming van de Stadsgracht heeft een duidelijke verbetering van de waterafvoer van de Grote Kreek met zich meegebracht.