Monitoring - resultaten onderzoek naar bijlage IV soorten

Bij onderzoek naar bijlage IV soorten wordt Rugstreeppad niet meer onderzocht sinds 2010, vermits ze niet werd aangetroffen in de onderzochte gebieden in 2009. Voor Vleermuizen werd de sleutelrol van de Verlegde Schijns als poort naar het rangeerstation bevestigd. Ook de Antitankgracht wordt door vleermuizen gebruikt.

Bladeren in het hoofdstuk 'Evaluatie'