Verlegde Schijns

Informatie

Status:

Habitat

Compensatiedossier

Bestemming

Streefbeeld: Riet en water

Oppervlakte

Praktisch

Ligging:

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Natuurpunt-WAL

Trekker: Natuurpunt-WAL

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring