Kader

Dit hoofdstuk beschrijft het juridische en beleidsmatige kader van de natuurontwikkelingen. In de Antwerpse havenregio bevinden zich een aantal Europese 'speciale beschermingszones', die deel uitmaken van het 'Natura 2000' netwerk. Dit vraagt een specifieke aanpak. De omzetting van de Europese richtlijnen in de Vlaamse natuurwetgeving vormt hiervoor het kader.

Vlaanderen is niet groot, maar speelt internationaal toch een belangrijke rol in natuurbehoud. Onze Vlaamse natuur is immers een onlosmakelijk deel van een groter geheel. Vogeltrekroutes doorkruisen ons land, waardoor onze gebieden een belangrijke schakel zijn in de wereldwijde bescherming van vogels.

Daarom zijn ook in...

Lees verder

Een aantal speciale beschermingszones (SBZ’s) die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk vallen geheel of gedeeltelijk samenvallen met het havengebied:

  • Vogelrichtlijngebied BE2300222 “De Kuifeend en Blokkersdijk”
  • Vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘Schorren en polders van de Beneden-...
Lees verder