Broedvogels

De jaarlijkse broedvogelinventarisatie richt zich op een lijst van onderzochte soorten die belangrijk zijn voor het gebied. Onderzochte soorten zijn alle soorten van de bijlage I van de vogelrichtlijn, aangevuld met een groep aandachtsoorten. Deze soorten werden mee opgenomen omwille van het belang van het studiegebied voor deze soort op Vlaamse schaal, hun voorkomen op de Rode lijst of omwille van de indicatieve waarde die deze soorten hebben voor de toestand van de belangrijke broedvogelhabitats en hun broedvogelgemeenschap. Alle soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt werden mee in de lijst opgenomen.

Via de foto's vindt u een detailbespreking per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

De gedetailleerde cijfers met verspreiding van elke soort over de gebieden vindt u via de link onderaan deze pagina.