Habitats

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde habitattypes op Rechterscheldeoever. Per habitat wordt ook het voorkomen en de evolutie van de bijhorende broedvogels besproken.

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring'