Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. Deze tellingen gebeuren in het kader van het Europese project rond midmaandelijkse watervogeltellingen, georganiseerd door Wetlands International. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank. 

Daarnaast worden bijkomende telgegevens van de onderzochte gebieden op Rechterscheldeoever mee verwerkt voor het bepalen van de maandmaxima. Alle tellingen zijn integrale tellingen van alle aanwezige watervogels.

Bladeren in het hoofdstuk 'Monitoring'