Alle Zones

Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever

Over ons

De ‘Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever’ is de kern van het overleg rond natuurbeleid op de Linkerscheldeoever. Ze begeleidt de realisatie van het natuurcompensatienetwerk voor Deurganckdok en het Historisch Passief en bewaakt of de instandhouding en het herstel van internaal belangrijke leefgebieden en soorten gelijke tred houdt met de voortschrijdende havenontwikkeling.

Groepslidmaatschap aanvragen

Beheercommissie Natuur Polders van Kruibeke

Over ons

De ‘Beheercommissie Natuur Polders van Kruibeke’ is de kern van het overleg rond natuurbeheer in het GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde, het sluitstuk van het Sigmaplan. Ze begeleidt er de realisatie van de natuurcompensatie en -ontwikkeling. 

Sections: Kader, Werking
Groepslidmaatschap aanvragen

Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever

Over ons

De ‘Beheercommissie Natuur Rechterscheldeoever’ is de kern van het overleg rond natuurbeleid op de Rechterscheldeoever. Ze begeleidt de realisatie van de natuurcompensatie in het Opstalvalleigebied.

Groepslidmaatschap aanvragen

Beheercommissies Natuur Schelde

Over ons

De Schelde en haar buitendijkse slikken en schorren genieten Europese bescherming als Habitatrichtlijngebied. Daarnaast zijn grote delen van de havenregio op Linkerscheldeoever en Rechterscheldeoever beschermd als Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied.

Grote infrastructuurwerken in deze speciale beschermingzones zijn niet uitgesloten maar vragen een specifieke aanpak. Zo gaat de ontwikkeling van de haven van Antwerpen hand in hand met natuurcompensatie en proactieve natuurontwikkeling.

Groepslidmaatschap aanvragen